ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน PRO-EX2
pong86 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน PRO-EX2

โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน PRO-EX2 ได้รวบรวมเอา สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ในสาระการเรียนรู้ต่างๆ เอาไว้ด้วยกันตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ช่วยส่งเสริมให้คุณภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียน มีประสิทธิภาพ เพราะมีการดึงดูดผู้เรียนให้สนใจ ด้วยเทคนิคการใช้ภาพกราฟิกเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ อีกทั้งผู้เรียนยังสามารถโต้ตอบปฏิสัมพันธ์ ร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่สนุกสนานภายในบทเรียน ทำให้ผู้เรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียน          นอกจากนี้ยังเพิ่มความคุ้มค่า ด้วยการบรรจุแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระฯ          โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน PRO-EX2 บรรจุอยู่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความแข็งแรง และมีคุณภาพสูง พร้อมทั้งยังมีบริการหลังการขาย 1 ปีเต็ม ด้วยทีมงานบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสูง ช่วยให้คุณมั่นใจในประโยชน์ที่จะได้รับจากโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน PRO-EX2 ได้อย่างสูงสุด  
สนใจติดต่อที่ pongsak86@gmail.com
สนใจแนวข้อสอบติดต่อ คุณพงษ์ศักดิ์ คำแก้ว
tel / line  0897101875 หรือ  http://www.pongsakbooks.com/
pong86 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
รายการสื่อการสอนตรงตามตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลาง 2551
ไฟล์แนบ: (พงษ์ศักดิ์)ใบรายการสินค้าxls.xls (95 K) ดาวน์โหลด:0
สนใจแนวข้อสอบติดต่อ คุณพงษ์ศักดิ์ คำแก้ว
tel / line  0897101875 หรือ  http://www.pongsakbooks.com/
hmijhang ออฟไลน์
ระดับ: แบนไม่ให้โพส
รายละเอียดผู้ใช้ 
กระทู้นี้โดนบล็อค ระบบจะซ่อนข้อความหรือไฟล์แนบอัตโนมัติ สามารถมองเห็นได้เฉพาะผู้ดูแล!
ssjudi232 ออฟไลน์
ระดับ: แบนไม่ให้โพส
รายละเอียดผู้ใช้ 
กระทู้นี้โดนบล็อค ระบบจะซ่อนข้อความหรือไฟล์แนบอัตโนมัติ สามารถมองเห็นได้เฉพาะผู้ดูแล!
dgfrtt24 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
Louis Vuitton wallet (404) 8185
????2 But is it correct of folks? Can people adjust? Are we human just creatures of habit? Do we not have any handle over our actions and habits?1 guy mentioned,Louis Vuitton wallet (404), ?¡ãBad habits are like a comfortable bed: they?¡¥re easy to acquire into,Louis Vuitton wallet (404), but difficult to get out ofIn current years,Louis Vuitton wallet (404), a expanding quantity of students at colleges are employing laptops Secondly,Louis Vuitton wallet (404), school students are in a perplexed and contradictory age If not,Louis Vuitton wallet (404), it'll surely be relatively tedious Stress of study,Louis Vuitton wallet (404), perform and life are ubiquitous,Louis Vuitton wallet (404), but how can we bargain with it? Here are some ideas that I hope could be valuable Keep alert to any individual significantly also grownup Within this situation,Louis Vuitton wallet (404), possessing a laptop is no doubt convenient for their study Friendship can be a guarantee of harmonious initiatives Sunlight Yat-sen had connected fantastic significance to forestry It?¡¥s the buddies that are ready to support us
The globe thus turns into more compact And numerous social undertakings have been creating in full swing For instance,Louis Vuitton wallet (404), Dr This demonstrate draws public?¡¥s interest due to the fact it provides matters that folks care most to debate,Louis Vuitton wallet (404), loved ones audiences especially Around the one particular hand,Louis Vuitton wallet (404), they've to review in class to complement by themselves also to get yourself a diploma We suggest pushing the procedure graduallyGetting a minor could be personally critical to a student if his/her minor within a subject that he/she passionates about; he/she may,Louis Vuitton wallet (404), by way of example,Louis Vuitton wallet (404), wish to visit medical school (therefore the key in biology) but additionally loves the violin (hence the minor in music) Since 2004,Louis Vuitton wallet (404), China-ASEAN Expo is held in November of each and every year in Nanning,Louis Vuitton wallet (404), Guangxi,Louis Vuitton wallet (404), that has brought great advantage to Nanning even Guangxi China's shift towards industry economy previously two and a 50 percent many years was not taken in isolation from planet developments Nanning is additionally known as green town on account of its big forest coverage,Louis Vuitton wallet (404), stunning surroundings and comfy residing environment Using a laptop,Louis Vuitton wallet (404), they can get access for the World wide web,Louis Vuitton wallet (404), looking for academic data,Louis Vuitton wallet (404), understanding foreign languages and operating on their graduate papers
So,Louis Vuitton wallet (404), if you are to the World wide web,Louis Vuitton wallet (404), please discover the following pointers by coronary heart As is recognized to all,Louis Vuitton wallet (404), volunteers played an lively part in Beijing Olympic Games The group that I was in wiped all the equipment in the Children's Playground So what habits do you'll want to begin altering these days?X-change is actually a Television system launched by Hunan Tv,Louis Vuitton wallet (404), brodcasting inside the mode of documentary and reality show,Louis Vuitton wallet (404), known because the ?¡ãnew eco-documentary?¡À The profitable accomplishment of any activity requires assist from many individualsBelow would be the common approaches to boost English understanding?¡À Which,Louis Vuitton wallet (404), of course,Louis Vuitton wallet (404), is correct of leopards It's very obvious that there is absolutely nothing tough inside the globe,Louis Vuitton wallet (404), in the event you make up your mind to get it done,Louis Vuitton wallet (404), you may definitely attain your conclude Although the premise to do so is the fact that we don?¡¥t intend to put pressure to other folks but to hunt assist and support to unravel difficulties In a nutshell,Louis Vuitton wallet (404), it?¡¥s a time and energy to cherish the memory of our ancestors and display our regard to themIn regard to my choice in the future,Louis Vuitton wallet (404), I want to operate as an interpreter
Sunlight Yat-sen had attached fantastic value to forestry????To make most appointments productive,Louis Vuitton wallet (404), you need to hold for the adhering to widespread feeling and remain alert to some individuals In the course of the 7 times,Louis Vuitton wallet (404), cameramen report their every details throughout the 24 hours,Louis Vuitton wallet (404), and then broadcast in an unique way immediately after tough cuts Aside from,Louis Vuitton wallet (404), it is useful for each the individual and also the nationTo make an recommended choice,Louis Vuitton wallet (404), a graduate must take into account a minimum of two aspects,Louis Vuitton wallet (404), specifically,Louis Vuitton wallet (404), individual?¡¥ curiosity and also the demand in the societyVolunteering steps are of great positive aspects to each individuals in require along with the society It's the high time for spring plowing and sowingIn brief,Louis Vuitton wallet (404), the challenges of employment is always there but it?¡¥s not so horrible as we picture A quarter of the century later¡ê?while such open/reform insurance policies have accomplished breathtaking results in bringing China ahead right into a present day interdependent world¡ê? the glaring resultant imbalances¡ê?such as too much dependence on exports¡ê? worsening income disparity¡ê?regional advancement gaps¡ê? rampant official corruption¡ê?serious environmental crisis and near-total collapse from the social-service network and security net¡ê?are raising requires rethinking the knowledge of falling to the empty claims of neo-liberal globalization The show finds its characters combining with the current hot spots ofedIn this demonstrate,Louis Vuitton wallet (404), the participants can encounter a very various life
Next,Louis Vuitton wallet (404), it?¡¥s also a perfect leisure tool From the psychological perspective,Louis Vuitton wallet (404), it?¡¥s in the medium of youth But is it true of individuals? Can people change? Are we human just creatures of habit? Do we not have any control over our actions and habits?A single guy said,Louis Vuitton wallet (404), ?¡ãBad habits are like a comfy bed: they?¡¥re easy to obtain into,Louis Vuitton wallet (404), but hard to get out of?¡À Or ?¡ãI was born this wayDating on the web may be an interesting expertise with everything addressed appropriately The world therefore gets to be smaller sized I am eager on studying foreign languages,Louis Vuitton wallet (404), English in particular?¡ÀBut we humans don?¡¥t prefer to change,Louis Vuitton wallet (404), do we? So we come up with excuses,Louis Vuitton wallet (404), like: ?¡ãI can?¡¥t be diverse,Louis Vuitton wallet (404), that?¡¥s just the way I'm Nevertheless,Louis Vuitton wallet (404), some people argue which the cell phones provide some damaging impacts to people?¡¥s lives too as convenience So,Louis Vuitton wallet (404), whenever you are within the World wide web,Louis Vuitton wallet (404), be sure to discover the following pointers by heart they could also be personally thinking about gaining skills and training inside a particular field but not considering pursuing the topic towards the extent that a significant would need
Thinking about towards the severe employment circumstance inside the present job market,Louis Vuitton wallet (404), walking with two legs is always much better In addition to,Louis Vuitton wallet (404), it's advantageous for each the individual as well as the nation Our routes via life grow to be our ruts in life,Louis Vuitton wallet (404), which we wind up stuck in and find it difficult to dig ourselves out But regardless of how,Louis Vuitton wallet (404), solving the problem that brings about pressure will be the finest way In addition,Louis Vuitton wallet (404), inside the up to date society,Louis Vuitton wallet (404), international trade in economic climate and tradition has become expanding considerably Folks live in communities and perform in co-operation to ensure that they may shield by themselves from character Sunlight Yatsen,Louis Vuitton wallet (404), the founding father of the Republic of China,Louis Vuitton wallet (404), established the Chinese people totally free through the Manchurian rule by means of a long time period of challenging battle A photograph can provide you with his visual appeal,Louis Vuitton wallet (404), which contributes to a precise perception of no matter whether to determine him or not????4 Nanning is additionally recognized as green city as a result of its significant forest coverage,Louis Vuitton wallet (404), gorgeous landscapes and comfortable dwelling settingIn this demonstrate,Louis Vuitton wallet (404), the participants can experience a quite different lifestyle
It sees a combination of sadness and joy Problems make them embarrassed Besides,Louis Vuitton wallet (404), we should make full preparing,Louis Vuitton wallet (404), though strong can help us defeat the difficulties,Louis Vuitton wallet (404), it's not at all for one who has no preparing?¡À Along with the good old saying: ?¡ãYou can?¡¥t teach an old dog new tricks Nevertheless,Louis Vuitton wallet (404), the Chinese should consider challenging to enhance the overall normal of English The dwelling regular with the Chinese folks like a entire has gone through a 915,Louis Vuitton wallet (404), the government has stipulated which the annual "Qingming" as Tree-Planting Day In addition,Louis Vuitton wallet (404), study problem,Louis Vuitton wallet (404), work stress and life anxiety could create psychological issuesA pal in need to have can be a buddy certainly Using the enrollment ever growing at colleges,Louis Vuitton wallet (404), the school resources available towards the students are rather restricted Next,Louis Vuitton wallet (404), to simply accept the stress Stress of study,Louis Vuitton wallet (404), perform and daily life are ubiquitous,Louis Vuitton wallet (404), but how can we bargain with it? Below are a few guidelines that I hope might be helpful
相关的主题文章:

  
   8853
  
   2402
acjwjmnn2257 ออฟไลน์
ระดับ: แบนไม่ให้โพส
รายละเอียดผู้ใช้ 
กระทู้นี้โดนบล็อค ระบบจะซ่อนข้อความหรือไฟล์แนบอัตโนมัติ สามารถมองเห็นได้เฉพาะผู้ดูแล!
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้