ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : กรมสรรพสามิต เปิดสอบ ลูกจ้างชั่วคราว 28 อัตรา 6 - 12 ตุลาคม 2554
pong86 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

กรมสรรพสามิต เปิดสอบ ลูกจ้างชั่วคราว 28 อัตรา 6 - 12 ตุลาคม 2554

กรมสรรพสามิต เปิดสอบ ลูกจ้างชั่วคราว 4 ตำแหน่ง 28 อัตรา วุฒิ ป.6, ม.ศ.3, ม.ต้น, ม.ปลาย, ปวช., ปวท., ปวส. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 - 12 ตุลาคม 2554


ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งพนักงานแสตมป์ และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ด้วยกรมสรรพสามิตประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งพนักงานแสตมป์ และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร อัตราค่าจ้าง คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และอัตราว่าง
1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต
- อัตราว่าง 5 อัตรา
- อัตราค่าจ้าง 6,410 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส) ในสาขาวิชา บัญชี สาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชากลุ่มคอมพิวเตอร์
2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
- อัตราว่าง 2 อัตรา
- วุฒิปวช.ในสาขาวิชาที่กำหนด อัตราค่าจ้าง 6,410 บาท
- วุฒิปวส. ในสาขาวิชาที่กำหนด อัตราค่าจ้าง 7,670 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาไฟฟ้า
3. ตำแหน่งพนักงานแสตมป์
- อัตราว่าง 1 อัตรา
- อัตราค่าจ้าง 5,340 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ(ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือเทียบเท่า
4. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
- อัตราว่าง 20 อัตรา
- อัตราค่าจ้าง 6,140 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิการศึกษาประถมศึกษาปีที่6 หรือ 7 หรือได้รับวุฒิการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ(ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือเทียบเท่า และ
- มีความรู้ความสามารถ และชำนาญงานในหน้าที่
- ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฏหมาย

กำหนดการและวิธีการรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้นที่ส่วนสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลกรมสรรพสามิต ชั้น 3 ตั้งแต่วันที่ 6 - 12 ตุลาคม 2554 ในวันเวลาราชการ เช้า 08.00 - 12.00 บ่าย 13.00 - 16.30 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม >> กรมสรรพสามิต เปิดสอบ ลูกจ้างชั่วคราว 4 ตำแหน่ง 28 อัตรา 6 - 12 ตุลาคม 2554
สนใจแนวข้อสอบติดต่อ คุณพงษ์ศักดิ์ คำแก้ว
tel / line  0897101875 หรือ  http://www.pongsakbooks.com/
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้