ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เอกสารแนวข้อสอบนักโภชนาการ ใช้สอบทุหน่วยงาน
pong86 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เอกสารแนวข้อสอบนักโภชนาการ ใช้สอบทุหน่วยงาน

1.  สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาโภชนาการในประเทศไทยควรแก้ไข้ข้อไหนเป็นอันดับแรก

                ก.  การผลิต การกระจายอาหาร

                ข.  การเลือกอาหาร

                ค.  ความยากจน

                ง.  การศึกษาทางด้านอาหารโภชนาการและการผลิตอาหาร

2.  ประชากรกลุ่มเป้าหมายในแผนอาหารโภชนาการของรัฐบาลคือกลุ่มใด

                ก. หญิงมีครรภ์และหญิงให้นมบุตร                ข.  เด็กวัยก่อนเรียน

                ค.  เด็กวัยเรียน                                                                      ง.  ทุกกลุ่ม

3.  หลักการเลือกอาหารสำหรับชีวิตประจำวันคือข้อใด

                ก.  เลือกอาหารที่มีประโยชน์และจำเป็นสำหรับร่างกาย

                ข.  เลือกอาหารที่ประกอบด้วยอาหารหลายๆอย่างได้ครบ 5 หมู่

                ค.  เลือกอาหารที่สด สะอาด ตามฤดูกาลและถูกหลักสุขาภิบาล

                ง.  เลือกอาหารที่มีรสชาติตรงกับความนิยมของผู้บริโภค

4.  ความสำคัญของโภชนาการที่มีต่อสุขภาพอนามัยข้อไหนสำคัญที่สุด

                ก.  ประสิทธิภาพในการทำงานของแต่ละบุคคล

                ข.  ความสามารถในการใช้สารอาหารในร่างกาย

                ค.  การเลือกอาหารแต่ละมื้อให้ครบ 5 หมู่

                ง.  ความเจริญเติบโตทางกาย อารมณ์ ปัญญา

5.  ปัจจุบันประเทศไทยมีปัญหาเกี่ยวกับโรคขาดสารอาหารหลายโรค  ที่สำคัญคือโรคใด

                ก.  โรคนิ่ว                                                                             ข.  โรคเหน็บชา

                ค.  โรคคอพอก                                                                     ง.  โรคขาดโปรตีนและแคลอรี่

6.  ประโยชน์ของอาหารหลักหมู่ที่ 1

                ก.  ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ                                                    ข.  สร้างและซ่อมแซมร่างกาย

                ค.  ทำให้ผิวพรรณสดชื่น                                                   ง.  ช่วยระบายท้องไม่ให้ผูก

7.  วิธีหุงต้มผักที่ถูกต้อง

                ก.  ใช้น้ำน้อย  ไฟแรง เวลาสั้น                                         ข.  ใช้ไฟอ่อน น้ำมาก ต้มให้เปื่อย

                ค.  ใช้น้ำน้อย  ไฟแรง ตั้งไว้จนเปื่อย                               ง.  ใช้น้ำพอควร ไฟอ่อนๆ จนกว่าผักจะสุก

8.  การเลือกผักที่จะมาบริโภค ควรเลือกข้อใด

                ก.  ผักพวกหัว เช่น หัวผักกาด ทำง่าย                              ข.   ผักสดที่มีใบสีเขียวจัด

                ค.  ผักที่สดๆงามๆ จะเป็นผักอะไรก็ได้                           ง.  ผักที่มีรูมากๆ เพราะไม่มียาฆ่าแมลง

9.  คนไทยส่วนใหญ่บริโภคไขมันเป็นอย่างไร

                ก.  มากเกินไป ควรลด                                                         ข.  น้อยมาก ควรเพิ่ม

                ค.  พอดีแล้ว                                                                          ง.  กินไขมันจากสัตว์มากไป

10. โภชนาการมีผลต่อสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายของมนุษย์โดยเริ่มจากวัยใด

                ก.  ทารกและวัยก่อนเรียน                                                  ข.  วัยเรียน

                ค.  วัยหนุ่มสาว                                                                     ง.  วัยผู้ใหญ่

11.  แป้งเป็นคาร์โบไฮเดรตประเภทใด

                ก.  โมโนแซคคาไรต์                                                           ข.  ไดแซคคาไรด์

                ค.  โอสิโกแซคคาไรด์                                                         ง.  โปลีแซคคาไรด์

12.  ในน้ำอ้อยเราพบคาร์โบไฮเดรตชนิดใด

                ก.  ซูโครส                                                                             ข.  มอลโทส

                ค.  แลคโทส                                                                          ง.  กลูโกส

13.  การย่อยคาร์โบไฮเดรดส่วนใหญ่เกิดขึ้นในอวัยวะส่วนใด

                ก.  ปาก                                                                                   ข.  กระเพาะ

                ค.  ลำไส้เล็ก                                                                          ง.  ลำไส้ใหญ่

14. ฮอร์โมนที่มีบทบาทสำคัญในการควบคุมระดับกลูโคสในเลือดคือข้อใด

                ก.  อินซูลิน                                                                           ข.  กลูคากอน

                ค.  ไทรอคซิน                                                                       ง.  อินซูลินและกลูคากอน

15.  ใยอาหารมีความสำคัญในด้านสรีรวิทยา เพราะอะไร

                ก.  ร่างกายใช้ใยอาหารในการสร้างผนังเซลล์

                ข.  ใยอาหารเป็นส่วนประกอบของเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน

                ค.  ใยอาหารช่วยดูดน้ำในลำไส้ ทำให้การขับถ่ายสะดวก

                ง.  ใยอาหารให้พลังงานสูง

16.  ไกลโคเจนร่างกายสะสมไว้ในกล้ามเนื้อเกินกว่าปกติจะมีประโยชน์สำหรับผู้ใด

                ก. นักบริหาร                                                                        ข.  นักวิ่งเร็ว

                ค. นักวิ่งทน                                                                          ง.  เด็กวัยรุ่น

17. หน้าที่สำคัญของเกลือแร่ในร่างกานคือข้อใด

                ก.  รักษาสมดุลกรด – ด่างในร่างกาย                               ข.  เป็นโครงร่างของร่างกาย

                ค.  เป็นตัวกระตุ้นให้เอมไซม์ทำงาน                               ง.  ถูกทุกข้อ

18.  อาหารที่จัดเป็นแหล่งแคลเซียมของไทยที่ดีที่สุดคือข้อใด

                ก.  เนื้อสัตว์และเครื่องในสัตว์                                          ข.  ธัญพืชที่ไม่ผ่านการขัดสี

                ค.  ไข่เป็ดและไข่ไก่                                                            ง.  ปลาเล็กปลาน้อย

19. หญิงมีครรภ์ควรดื่มน้ำมากๆ เพราะจะทำให้ได้รับสารอาหารประเภทใดมาก

                ก. เหล็กและแคลเซียม                                                        ข.  แคลเซียมและวิตามิน 2

                ค.  ไอโอดีนและวิตามินบีรวม                                           ง.  เหล็กและไอโอดีน

20.  เหตุใดเราต้องกินอาหารที่ให้วิตามินซีทุกวัน

                ก.  ไม่เก็บสะสมในร่างกาย                                                ข.  เป็นสารที่ถูกทำลายง่ายเมื่อถูกความร้อนแสง

                ค.  ถ้าขาดจะแสดงอาการขาดทันที                                  ง.  ฟันจะโยกและเชื้อโรคจะไปทำลายรากฟัน

21. ผู้ที่ป่วยเป็นโรคอะไรซึ่งบางครั้งต้องลดโปรตีนและบางครั้งต้องเพิ่มโปรตีน

                ก.  เบาหวาน                                                                         ข.  ไข้หวัดใหญ่

                ค. โรคไต                                                                               ง.  โรคความดันโลหิตสูง

22.  โรคอะไรที่ต้องระวังเรื่องอาหารตลอดไป แม้จะรักษาหายแล้วก็ตาม

                ก.  ไข้หวัดใหญ่                                                                    ข.  โรคหัด

                ค.  โรคหัวใจ                                                                         ง.  โรคเบาหวาน

23.  ผงกรอบที่ใส่ลงไปในอาหารเพื่อทำให้อาหารกรอบ มีชื่อทางเคมีว่าอย่างไร

                ก.  บอแรกซ์                                                                          ข.  ดินประสิว

                ค.  ผงโซดา                                                                           ง.  น้ำประสานทอง

24.  การพัฒนาของร่างกายและการเจริญเติบโตของคนเป็นไปได้มากที่สุดเมื่อใด

                ก.  อยู่ในครรภ์มารดา                                                          ข.  แรกเกิดถึง 1 ปี

                ค.  แรกเกิดถึง 3 ขวบ                                                           ง. วัยรุ่น

25. นิสัยในการกินอาหารของคนขึ้นอยู่กับข้อใด

                ก.  สุขภาพอนามัย ขนาดของครอบครัว อายุของพ่อแม่ขณะมีบุตร

                ข.  ขนาดครอบครัว การศึกษา

                ค.  ภาวะแวดล้อม รายได้ การศึกษา และศาสนา

                ง.  ชนิดของอาหารที่มีการขายในท้องถิ่น ศาสนา

26.  ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่หน้าที่ของตับ

                ก.  เปลี่ยนน้ำตาลเหลือใช้ เป็นไกลโคเจน                     ข. สร้างน้ำดี

                ค.  ภาวะแวดล้อม รายได้ การศึกษา และศาสนา            ง.  ชนิดของอาหารที่มีขายในท้องถิ่น ศาสนา

27. การกินกินปลาร้าดิบ อาจทำให้ป่วยเป็นโรคหนอนพยาธิชนิดใด

                ก.  ไส้เดือน                                                                           ข.  ใบไม้ในตับ

                ค.  ปากขอ                                                                             ง.  ตัดตืด

28. คนที่ชอบกินอาหารเนื้อหมูสุกๆ ดิบๆ เช่น ลาบ หรือแหนมดิบ อาจเป็นโรคพยาธิชนิดใด

                ก.  ไส้เดือน                                                                           ข.  ตืดหมู

                ค.  ใบไม้ในปอด                                                                  ง.  ทริคิเนลลา

29.  เหตุผลที่ต้องต้มน้ำนมถั่วเหลืองให้เดือดก่อนกินเพื่ออะไร

                ก.  ทำให้หายเหม็นกลิ่นถั่ว                                                ข.  ทำให้ย่อยง่าย

                ค.  ทำลายเชื้อโรค                                                                ง.  ทำลายสารพิษบางชนิด

30.  หน่วยงานใดที่รับมอบหมายหน้าที่ให้เป็นผู้ดำเนินงานด้านโภชนาการของประเทศไทยโดยตรง

                ก.  องค์การอาหารและเกษตรแห่งชาติไทย กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์

                ข.  กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

                ค.  กองอาหารและยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

                ง. ศูนย์วิจัยโภชนาการ โรงพยาบาลรามาธิบดี
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักโภชนาการ ใช้สอบทุหน่วยงาน ใหม่ล่าสุดรวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
ประกอบด้วยข้อสอบ 300 ข้อ
 
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหาร
 - ทบทวนวิชาโภชนาการ
- แนวข้อสอบ เคมีประยุกต์
- แนวข้อสอบ นักโภชนาการ
สนใจสั่งซื้อมาที่  pongsak86@gmail.com
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 512-2-05266-6 ธ.กสิกรไทย สาขาย่อย  เซ็นทรัลอุดรธานี

ชื่อบัญชี พงษ์ศักดิ์  คำแก้ว ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่  089-7101875


สนใจแนวข้อสอบติดต่อ คุณพงษ์ศักดิ์ คำแก้ว
tel / line  0897101875 หรือ  http://www.pongsakbooks.com/
45vuu69o ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
air jordan ghd The Tencent prices Shanghai Buick Regal is now
,air jordan pas cher,ghd      models + models   guide price   decline   price   decline in the proportion of   Remarks      25.99 million    <SPAN style=237 900    8.46%   are cars sufficient       8.59%        23.09 Million      20.89 the Million    9.52%      system Table Tencent car                  18.59-28.39  ten thousand yuan Brand:     <SPAN style=INDENT: 2em Some models of Buick Regal 2.2 million none other activities in the 4S shop, interested friends may wish to store for details.           <P style=Race in style. Superior aerodynamic design to create a domestic high-class car low 0.27 drag coefficient is lower, improve handling stability and control of body wind noise, to lay a solid foundation. Regal whole system comes standard with the level of the highest level of 17 inches, 18-inch wheels and low rolling resistance limited capabilities, the more dynamic characteristics. (Shanghai Information Officer: Masud)   :  <P style=The price of the article for editing the-day prices of real collected in the first line of the automobile market, car prices, unpredictable, and this price is only the behavior of individual dealers, the price is only for reference.
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้