ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เปิดสอบกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์  2555
pong86 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เปิดสอบกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์  2555

ประกาศ รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการในอัตราพลอาสาสมัคร ตำแหน่ง พลปืนเล็ก รวม 100 อัตรา (23 ม.ค.-3 ก.พ.55)


คุณสมบัติของผู้สมัครโดยทั่วไป


 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
 2. เป็นทหารกองหนุน ( พลทหารกองประจาการหรือจบหลักสูตร นศท. ปีที่ 3 ขึ้นไป ) อายุไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์ (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2525)
 3. มีสัญชาติไทยและบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
 4. มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหารโดยมีส่วนสูงตั้งแต่ 165 ซ.ม. ถึง 175 ซ.ม. น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 48 กก. และไม่เกิน 80 กก. ไม่มีรอยสักตามร่างกาย หรือแผลเป็นไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
 5. ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ หรืออยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
 6. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ
 7. ไม่เป็นผู้เคยถูกปลดออกจากราชการเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ


วัน เวลา รับสมัคร


 23 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2555 เว้นวันหยุดราชการ
ประสงค์สมัครสอบ ให้สอบถามรายละเอียดหรือขอรับระเบียบการรับสมัครได้ที่ ฝ่ายธุรการและกำลังพล กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯ เลขที่ 92/1 ถนนพหลโยธิน 8 แขวงสามแสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0 2272 6555

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเข้าทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
วิชาที่สอบ

1.วิชาเหล่าทหารราบ 
      2.หน้าที่ของมหาดเล็กรักษาพระองค์
      3.ความรู้ทั่วไป
 

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก   
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 512-2-05266-6 ธ.กสิกรไทย สาขาย่อย เซ็นทรัลอุดรธานี
  
ชื่อบัญชี  พงษ์ศักดิ์  คำแก้ว ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่ pongsak86@gmail.com

สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 089-7101875สนใจแนวข้อสอบติดต่อ คุณพงษ์ศักดิ์ คำแก้ว
0897101875
pong86 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1.       ข้อใดคือหน้าที่ของมหาดเล็กรักษาพระองค์


ก.       การรับเสด็จ ฯ                                                                               ค. การแซงเสด็จ ฯ


ข.       การนำเสด็จ ฯ                                                                               ง. ถูกทุกข้อ


ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ


2.       หน้าที่ของมหาดเล็กรักษาพระองค์นอกจากการเป็นทหารรักษาพระองค์และหน่วยทหารราบทั่วไป ยังมีหน้าที่อื่นอีกกี่ประการ


ก.       3  ประการ                                                                                     ค.  5  ประการ


ข.       4  ประการ                                                                                     ง.   6 ประการ


ตอบ  ค.  5  ประการ


ภารกิจ ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ที่นอกเหนือจาก ทหารรักษาพระองค์ และหน่วยทหารราบทั่วไป คือ งานหน้าที่ทหารมหาดเล็ก ซึ่งมีด้วยกัน ๕ ประการ คือ


๑ การรับเสด็จ ฯ


๒ การนำเสด็จ ฯ


๓ การตามเสด็จ ฯ


๔ การแซงเสด็จ ฯ


๕ การรักษาการณ์


3.       ข้อใดคือลักษณะของการแซงเสด็จฯ


ก.       การแซงเสด็จ ฯทางเรือ


ข.       การแซงเสด็จ ฯทางรถไฟ


ค.       การแซงเสด็จ ฯขบวนเดิน


ง.       ถูกทุกข้อ


ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ               การแซงเสด็จ ฯ มีด้วยกัน ๓ ลักษณะคือ


๑ การแซงเสด็จ ฯ ทางเรือ        ซึ่งสมัยก่อนจะไปพร้อมกับหมู่เรือพระที่นั่ง ปัจจุบันมีเฉพาะขบวนพยุหยาตรา ซึ่งเป็นพระราชพิธีจึงมอบให้เป็นการปฏิบัติของกองทัพเรือ


๒ การแซงเสด็จ ฯ ทางรถไฟ       ปัจจุบันแทบจะไม่มีแล้ว ครั้งล่าสุดที่ปฏิบัติ คือ เสด็จฯ รถไฟฟ้าใต้ดิน เมื่อประมาณ ๒ ปี ที่ผ่านมา


๓ การแซงเสด็จขบวนเดิน     ในพระราชพิธีต่าง ๆเช่น กฐินหลวง และในพระบรมมหาราชวัง
4.       ทหารรักษาพระองค์ มีหน้าที่ถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติแด่ใคร


ก.       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช


ข.       สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ


ค.       พระรัชทายาทและผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์


ง.       ถูกทุกข้อ


ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ


ทหารรักษาพระองค์  คือ หน่วยทหารที่มีหน้าที่ถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์โดยใกล้ชิด


5.       มหาดเล็กรักษาพระองค์  เป็นชื่อเรียกเฉพาะของกรมทหารราบที่เท่าใด


ก.       กรมทหารราบที่  1                                                                       ค. กรมทหารราบที่  31


ข.       กรมทหารราบที่  11                                                                     ง. กรมทหารราบที่  21


ตอบ   ก. กรมทหารราบที่  1


กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์  จะมีชื่อเรียกเฉพาะว่า ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เนื่องด้วยเป็นหน่วยที่ถวายการรับใช้ต่อองค์พระมหากษัตริย์อย่างใกล้ชิดที่สุด (คำว่า "ราชวัลลภ" นี้ แปลได้ว่า ผู้เป็นที่รัก สนิท คุ้นเคยของพระราชา)


6.       กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ มีชื่อเรียกเฉพาะว่า


ก.       ทหารมหาดเล็กไล่กา


ข.       ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์


ค.       ทหารสองโหล ถือปืนชไนเดอร์


ง.       ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์


ตอบ  ง. ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์


7.       เครื่องหมายราชการแห่งกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ คือตราใด


ก.       ตราครุฑ                                                                                        ค. ตราราชการกองทัพบก


ข.       ตราราชวัลลภ                                                                               ง. ตราช้างเผือก


ตอบ   ข. ตราราชวัลลภ


8.       สีประจำหน่วยของ  กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ คือสีใด


ก.       แดง                                                                                                                ค. แดง – ขาว


ข.       ขาว                                                                                                 ง. เหลือง


ตอบ  ค. แดง – ขาว


9.       อักษรย่อ ของกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ คือข้อใด


ก.       ร. ๑ รอ.                                                                                          ค. ท. ๑ รอ.


ข.       ร. ๑ พัน. ๑ รอ.                                                                              ง. ท. ๑ พัน.๑ รอ.


ตอบ   ก. ร. ๑ รอ.  


10.    ราชวัลลภ หมายถึง


ก.      ผู้เป็นที่รัก      สนิท                                                                       ค. ผู้เป็นที่เคารพ


ข.      ผู้เป็นที่คุ้นเคยของพระราชา                                                     ง. ถูกทั้ง  ก  และ  ข


ตอบ  ง. ถูกทั้ง  ก  และ  ข


11.    ข้อใดเป็นเพลงประจำกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์


ก.       The Royal Guards March                                                        ค. ถูกทั้ง ก และ ข


ข.       มาร์ชราชวัลลภ                                                                            ง. ไม่มีข้อถูก


ตอบ  ค. ถูกทั้ง ก และ ข


เพลงพระราชนิพนธ์ มาร์ชราชวัลลภ (help·info) หรือ Royal Guards Marchเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๗ ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๔๙๑ ชื่อ "ราชวัลลภ"


12.    กรมทหารราบที่ 1 เป็นมหาดเล็กรักษาพระองค์ ของรัชกาลใด


ก.        พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


ข.        พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว


ค.       พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


ง.       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช


ตอบ  ก. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


13.    กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์จัดแบ่งกำลังพลภายในหน่วยออกเป็นกี่กองพล


ก.      3  กองพล                                                                                      ค.  6  กองพล


ข.      7  กองพล                                                                                      ง.   4  กองพล


ตอบ  ง.   4  กองพล


14.    กิจการทหารรักษาพระองค์และทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ เริ่มต้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.ใด


ก.       พ.ศ. 2414                                                                                      ค. พ.ศ. 2417


ข.       พ.ศ. 2404                                                                                      ง.  พ.ศ. 2411


ตอบ   ข. พ.ศ. 2404


15.    วันสถาปนา ของกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์     คือวันใด


ก.       11 พฤศจิกายน  2411                                                                  ค. 11 พฤศจิกายน  2404


ข.       10 พฤศจิกายน  2411                                                                  ง. 10  พฤศจิกายน 2404


ตอบ   ก. 11 พฤศจิกายน  2411        
สนใจแนวข้อสอบติดต่อ คุณพงษ์ศักดิ์ คำแก้ว
0897101875
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้