ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เปิดสอบกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์  2555
pong86 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เปิดสอบกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์  2555

ประกาศ รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการในอัตราพลอาสาสมัคร ตำแหน่ง พลปืนเล็ก รวม 100 อัตรา (23 ม.ค.-3 ก.พ.55)


คุณสมบัติของผู้สมัครโดยทั่วไป


 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
 2. เป็นทหารกองหนุน ( พลทหารกองประจาการหรือจบหลักสูตร นศท. ปีที่ 3 ขึ้นไป ) อายุไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์ (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2525)
 3. มีสัญชาติไทยและบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
 4. มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหารโดยมีส่วนสูงตั้งแต่ 165 ซ.ม. ถึง 175 ซ.ม. น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 48 กก. และไม่เกิน 80 กก. ไม่มีรอยสักตามร่างกาย หรือแผลเป็นไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
 5. ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ หรืออยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
 6. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ
 7. ไม่เป็นผู้เคยถูกปลดออกจากราชการเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ


วัน เวลา รับสมัคร


 23 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2555 เว้นวันหยุดราชการ
ประสงค์สมัครสอบ ให้สอบถามรายละเอียดหรือขอรับระเบียบการรับสมัครได้ที่ ฝ่ายธุรการและกำลังพล กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯ เลขที่ 92/1 ถนนพหลโยธิน 8 แขวงสามแสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0 2272 6555

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเข้าทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
วิชาที่สอบ

1.วิชาเหล่าทหารราบ 
      2.หน้าที่ของมหาดเล็กรักษาพระองค์
      3.ความรู้ทั่วไป
 

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก   
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 512-2-05266-6 ธ.กสิกรไทย สาขาย่อย เซ็นทรัลอุดรธานี
  
ชื่อบัญชี  พงษ์ศักดิ์  คำแก้ว ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่ pongsak86@gmail.com

สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 089-7101875สนใจแนวข้อสอบติดต่อ คุณพงษ์ศักดิ์ คำแก้ว
tel / line  0897101875 หรือ  http://www.pongsakbooks.com/
pong86 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1.       ข้อใดคือหน้าที่ของมหาดเล็กรักษาพระองค์


ก.       การรับเสด็จ ฯ                                                                               ค. การแซงเสด็จ ฯ


ข.       การนำเสด็จ ฯ                                                                               ง. ถูกทุกข้อ


ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ


2.       หน้าที่ของมหาดเล็กรักษาพระองค์นอกจากการเป็นทหารรักษาพระองค์และหน่วยทหารราบทั่วไป ยังมีหน้าที่อื่นอีกกี่ประการ


ก.       3  ประการ                                                                                     ค.  5  ประการ


ข.       4  ประการ                                                                                     ง.   6 ประการ


ตอบ  ค.  5  ประการ


ภารกิจ ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ที่นอกเหนือจาก ทหารรักษาพระองค์ และหน่วยทหารราบทั่วไป คือ งานหน้าที่ทหารมหาดเล็ก ซึ่งมีด้วยกัน ๕ ประการ คือ


๑ การรับเสด็จ ฯ


๒ การนำเสด็จ ฯ


๓ การตามเสด็จ ฯ


๔ การแซงเสด็จ ฯ


๕ การรักษาการณ์


3.       ข้อใดคือลักษณะของการแซงเสด็จฯ


ก.       การแซงเสด็จ ฯทางเรือ


ข.       การแซงเสด็จ ฯทางรถไฟ


ค.       การแซงเสด็จ ฯขบวนเดิน


ง.       ถูกทุกข้อ


ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ               การแซงเสด็จ ฯ มีด้วยกัน ๓ ลักษณะคือ


๑ การแซงเสด็จ ฯ ทางเรือ        ซึ่งสมัยก่อนจะไปพร้อมกับหมู่เรือพระที่นั่ง ปัจจุบันมีเฉพาะขบวนพยุหยาตรา ซึ่งเป็นพระราชพิธีจึงมอบให้เป็นการปฏิบัติของกองทัพเรือ


๒ การแซงเสด็จ ฯ ทางรถไฟ       ปัจจุบันแทบจะไม่มีแล้ว ครั้งล่าสุดที่ปฏิบัติ คือ เสด็จฯ รถไฟฟ้าใต้ดิน เมื่อประมาณ ๒ ปี ที่ผ่านมา


๓ การแซงเสด็จขบวนเดิน     ในพระราชพิธีต่าง ๆเช่น กฐินหลวง และในพระบรมมหาราชวัง
4.       ทหารรักษาพระองค์ มีหน้าที่ถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติแด่ใคร


ก.       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช


ข.       สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ


ค.       พระรัชทายาทและผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์


ง.       ถูกทุกข้อ


ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ


ทหารรักษาพระองค์  คือ หน่วยทหารที่มีหน้าที่ถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์โดยใกล้ชิด


5.       มหาดเล็กรักษาพระองค์  เป็นชื่อเรียกเฉพาะของกรมทหารราบที่เท่าใด


ก.       กรมทหารราบที่  1                                                                       ค. กรมทหารราบที่  31


ข.       กรมทหารราบที่  11                                                                     ง. กรมทหารราบที่  21


ตอบ   ก. กรมทหารราบที่  1


กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์  จะมีชื่อเรียกเฉพาะว่า ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เนื่องด้วยเป็นหน่วยที่ถวายการรับใช้ต่อองค์พระมหากษัตริย์อย่างใกล้ชิดที่สุด (คำว่า "ราชวัลลภ" นี้ แปลได้ว่า ผู้เป็นที่รัก สนิท คุ้นเคยของพระราชา)


6.       กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ มีชื่อเรียกเฉพาะว่า


ก.       ทหารมหาดเล็กไล่กา


ข.       ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์


ค.       ทหารสองโหล ถือปืนชไนเดอร์


ง.       ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์


ตอบ  ง. ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์


7.       เครื่องหมายราชการแห่งกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ คือตราใด


ก.       ตราครุฑ                                                                                        ค. ตราราชการกองทัพบก


ข.       ตราราชวัลลภ                                                                               ง. ตราช้างเผือก


ตอบ   ข. ตราราชวัลลภ


8.       สีประจำหน่วยของ  กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ คือสีใด


ก.       แดง                                                                                                                ค. แดง – ขาว


ข.       ขาว                                                                                                 ง. เหลือง


ตอบ  ค. แดง – ขาว


9.       อักษรย่อ ของกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ คือข้อใด


ก.       ร. ๑ รอ.                                                                                          ค. ท. ๑ รอ.


ข.       ร. ๑ พัน. ๑ รอ.                                                                              ง. ท. ๑ พัน.๑ รอ.


ตอบ   ก. ร. ๑ รอ.  


10.    ราชวัลลภ หมายถึง


ก.      ผู้เป็นที่รัก      สนิท                                                                       ค. ผู้เป็นที่เคารพ


ข.      ผู้เป็นที่คุ้นเคยของพระราชา                                                     ง. ถูกทั้ง  ก  และ  ข


ตอบ  ง. ถูกทั้ง  ก  และ  ข


11.    ข้อใดเป็นเพลงประจำกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์


ก.       The Royal Guards March                                                        ค. ถูกทั้ง ก และ ข


ข.       มาร์ชราชวัลลภ                                                                            ง. ไม่มีข้อถูก


ตอบ  ค. ถูกทั้ง ก และ ข


เพลงพระราชนิพนธ์ มาร์ชราชวัลลภ (help·info) หรือ Royal Guards Marchเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๗ ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๔๙๑ ชื่อ "ราชวัลลภ"


12.    กรมทหารราบที่ 1 เป็นมหาดเล็กรักษาพระองค์ ของรัชกาลใด


ก.        พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


ข.        พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว


ค.       พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


ง.       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช


ตอบ  ก. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


13.    กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์จัดแบ่งกำลังพลภายในหน่วยออกเป็นกี่กองพล


ก.      3  กองพล                                                                                      ค.  6  กองพล


ข.      7  กองพล                                                                                      ง.   4  กองพล


ตอบ  ง.   4  กองพล


14.    กิจการทหารรักษาพระองค์และทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ เริ่มต้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.ใด


ก.       พ.ศ. 2414                                                                                      ค. พ.ศ. 2417


ข.       พ.ศ. 2404                                                                                      ง.  พ.ศ. 2411


ตอบ   ข. พ.ศ. 2404


15.    วันสถาปนา ของกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์     คือวันใด


ก.       11 พฤศจิกายน  2411                                                                  ค. 11 พฤศจิกายน  2404


ข.       10 พฤศจิกายน  2411                                                                  ง. 10  พฤศจิกายน 2404


ตอบ   ก. 11 พฤศจิกายน  2411        
สนใจแนวข้อสอบติดต่อ คุณพงษ์ศักดิ์ คำแก้ว
tel / line  0897101875 หรือ  http://www.pongsakbooks.com/
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้