ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : สรุป ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548
pong86 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

สรุป ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548

สรุป ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548  (ฉบับส่วนที่จะออก และผู้ไม่มีเวลาอ่านหนังสือสอบ)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554
มีผลบังคับใช้ วันที่ 9 มีนาคม 2554

Download สรุป ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
Download 2
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
**************************
หมวด 1 ประธานสภาท้องถิ่นท้องถิ่น  รองประธานสภาท้องถิ่น และเลขานุการสภาท้องถิ่น
หมวด 2 การประชุม
หมวด 3 ญัตติ
หมวด 4 งบประมาณ
หมวด 5 การอภิปราย
หมวด 6 การลงมติ
หมวด 7 กระทู้ถาม
หมวด  8 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น
หมวด 9 การรักษาระเบียบและความสงบเรียบร้อย
หมวด 10 แถลงนโยบาย
บทเฉพาะกาล


คำค้นสุดฮิต:
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ ศ 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่นพ ศ 2547,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ ศ 2547แก้ไขเพิ่มเติม,ระเบียบ มท ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ ศ 2547,ระเบียบมท ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ ศ 2547
สนใจแนวข้อสอบติดต่อ คุณพงษ์ศักดิ์ คำแก้ว
tel / line  0897101875 หรือ  http://www.pongsakbooks.com/
kungainh ออฟไลน์
ระดับ: แบนไม่ให้โพส
รายละเอียดผู้ใช้ 
กระทู้นี้โดนบล็อค ระบบจะซ่อนข้อความหรือไฟล์แนบอัตโนมัติ สามารถมองเห็นได้เฉพาะผู้ดูแล!
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้