เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์  ชุด 1 --]

จำหน่าย คู่มือเอกสารเตรียมสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจนายร้อย -> เทคนิคการทำข้อสอบรับราชการ -> แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์  ชุด 1 [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

pong86 2012-02-15 22:44

แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์  ชุด 1

แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์  ชุด 1
download all
ตัวอย่างข้อสอบ
1.การศึกษาเกี่ยวกับธรณีภาคหมายถึงการศึกษาในข้อใด
ก  การศึกษาเกี่ยวกับโลกในส่วนที่เป็นของแข็งทั้งหมด
ข  การศึกษาเกี่ยวกับโลกในส่วนที่เป็นของเหลวทั้งหมด
ค  การศึกษาเกี่ยวกับโลกในส่วนที่เป็นของแข็งและของเหลวทั้งหมด
ง  การศึกษาเกี่ยวกับโลกในส่วนที่เป็นสิ่งมีชีวิตทั้งหมด
2.ข้อความในข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก  ชั้นหินไซมาส่วนใหญ่ประกอบด้วยซิลิกา และแมกนีเซียม
ข  ชั้นหินไซมามีอายุมากกว่าชั้นหินไซอัล
ค  ชั้นหินไซอัลมีเฉพาะเปลือกโลกส่วนที่เป็นทวีปเท่านั้น
ง  ชั้นหินไซมามีความหนาแน่นน้อยกว่าชั้นหินไซอัล
3. เหตุผลในข้อใดที่สนับสนุนทฤษฎีการเลื่อนไหลของทวีป
ก  รูปร่างของทวีปที่สามารถสวมเข้ากันได้เกือบพอดี
ข  แร่ธาตุบางอย่าง ตัวอย่างหินที่อายุเท่ากัน
ค  ซากดึกดำบรรพ์ของสิ่งมีชีวิตเดียวกัน อายุเท่ากันของบริเวณที่สวมเข้ากันได้พอดี
ง  ถูกทั้งข้อ ก และข้อ ค
4. ในการศึกษาเกี่ยวกับธรณีวิทยา ภาคใดที่สำคัญที่สุดเนื่องจากมีผลกระทบถึงภาคอื่นๆได้ทุกภาค
ก  ธรณีภาค
ข  อุทกภาค
ค  ชีวภาค
ง  อากาศภาค
5. เหตุใดใจกลางโลกซึ่งมีอุณภูมิสูงถึง 5,000 องศาเซลเซียส จึงอยู่ในสภาพที่เป็นของแข็งได้
ก  เพราะแร่ธาตุภายในมีจุดหลอมเหลวสูงมาก
ข  เพราะได้รับแรงบีบอัดจากเปลือกโลก
ค  เพราะได้รับแรงบีบอัดจากชั้นแมนเทิล
ง เพราะได้รับแรงบีบอัดจากชั้นแมนเทิล และเปลือกโลก
คำค้นสุดฮิต:
การสอบนักวิทยาศาสตร์เกษตร,แบบฝึกหัดธรณี ดาราศาสตร์ พร้อมเฉลย,แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมวิชาการเษตร,แนวข้อสอบธรณีพร้อมเฉลย,แนวข้อสอบ เข้าทหาร วิทยาศาสตร์


เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์  ชุด 1 --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.010633 second(s),query:1 Gzip enabled

You can contact us