เวอร์ชันเต็ม: [-- แจ้งข่าวสมัครงาน การประปาส่วนภูมิภาค 19 – 28 ส.ค. 2556 --]

จำหน่าย คู่มือเอกสารเตรียมสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจนายร้อย -> แนวข้อสอบหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานราชการอื่นๆ -> แจ้งข่าวสมัครงาน การประปาส่วนภูมิภาค 19 – 28 ส.ค. 2556 [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

pong86 2013-08-17 11:25

แจ้งข่าวสมัครงาน การประปาส่วนภูมิภาค 19 – 28 ส.ค. 2556

การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครงาน นักบัญชี,นิติกร,วิศวกร (โยธา),เศรษฐกร,นักวิเคราะห์ระบบงาน,วิศวกร (คอมพิวเตอร์),นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักบริหารงานทั่วไป,ช่างโยธา,ช่างเครื่องกล,ช่างไฟฟ้า,นักวิชาการภูมิสารสนเทศ,ผู้ตรวจสอบ (19 – 28 ส.ค. 2556)

การประปาส่วนภูมิภาคเปิดรับสมัครงาน 2556
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งและขึ้นบัญชีรอบรรจุแต่างตั้งเป็นพนักงาน
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามที่กำนหดเข้าัรับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งและขึ้นบัญชีรอบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานโดยร่วมดำเนินการทดสอบทางวิชาการเพื่อสรรหาพนักงานระหว่าง กปภ. กับ มหาวิทยาลัยรังสิต

สำหรับ หญิง/ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
ตำแหน่ง
 • นักบัญชี 4
 • นิติกร 4
 • วิศวกร 4 (โยธา)
 • เศรษฐกร 4 (ปริญญาตรี-โท)
 • นักวิเคราะห์ระบบงาน 4 (ปริญญาตรี-โท)
 • วิศวกร 4 (คอมพิวเตอร์)
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 (ซอฟต์แวร์)
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 (เครือข่าย)
 • นักบริหารงานทั่วไป 4 (การจัดการทั่วไป/อื่นๆ)
 • นักบริหารงานทั่วไป 4 (การเงินและบัญชี/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
 • ช่างโยธา 3 (โยธา/ก่อสร้าง)
 • ช่างโยธา 3 (สถาปัตยกรรม)
 • ช่างโยธา 3
 • ช่างเครื่องกล 3
 • ช่างไฟฟ้า 3 (อิเล็กทรอนิกส์)
 • ช่างไฟฟ้า 3
 • นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 4
 • ผู้ตรวจสอบ 4
 • นักบริหารงานทั่วไป 4 (นิติศาสตร์)
ปฏิบัติงานที่:
วิธีการสมัครงาน การประปาส่วนภูมิภาค :
รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 – 28 ส.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 13 ก.ย. 2556


pong86 2013-08-17 11:27

สรุป – เก็งแนวข้อสอบ เฉลย

1.กิจการการประปาส่วนภูมิภาคจัดตั้งเมื่อใด

28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522  28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522

. 4 สิงหาคม 2502  . 14 สิงหาคม 2502

2. หน่วยงานใดรับผิดชอบระบบประปาในหมู่บ้าน

กรมอนามัย กองประปาภูธร

องค์การบริหารส่วนตำบล กองประปาชนบท

3. การประปาส่วนภูมิภาคสังกัดกระทรวงใด

กระทรวงคมนาคม 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กระทรวงมหาดไทย


5.  ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคคนปัจจุบัน คือใคร

นายฤทธิรงค์ จัยสิน นายวิเศษ ชำนาญวงษ์

นายวิเศษ ชำนาญวงษ์ นางรัตนา กิจวรรณ

6. การประปาส่วนภูมิภาค มีเขตพื้นที่บริการแบ่งออกเป็นจำนวนกี่เขต

76 เขต  21 เขต

. 30 เขต  10 เขต

7. การประปาส่วนภูมิภาค มีชื่อภาษาอังกฤษว่า

. Waterworks Authority  . Provincial Waterworks

. Provincial Waterworks Authority . Waterworks Authority Act

8. ทรายกรองน้ำมีอายุการใช้งานกี่ปี

. 1-2 ปี 3-5 ปี

6-7 ปี 10 ปี

9. สารส้มมีชื่อทางภาษาอังกฤษว่า  

PLACI ELUM  

ALUM  PHoRE 

10ถ้าน้ำมีกลิ่นเหม็นควรทำอย่างไร
ให้ใช้ด่างทับทิม 
ให้ใส่ยิบซัม
ให้ใส่ปูนขาว
ให้ใส่ถ่านกัมมันต์ 

11. ถ้าน้ำมีความกระด้างสูงควรเติมสารชนิดใดลงไปในน้ำ 

. สารส้ม  ครอรีน

ปูนขาว ด่างทับทิม 

12. ถ้าน้ำมีธาตุเหล็กและแมงกานิสมากควรเติมสารชนิดใด 

. เติมปูนขาว / เติมครอรีน  
. 
ใส่ด่างทับทิม 
 เติมปูนขาว / ใส่ด่างทับทิม / เติมครอรีน+ปูนขาว+สารส้ม
. เติมครอรีน+ปูนขาว+สารส้ม 

13. การกวนเร็ว (Rapid Mixing)คืออะไร 

. การทำให้สารเคมีทำงานได้รวดเร็ว  

. การกวนทำให้น้ำใสเร็ว 

. การทำชนิดของสารกรองที่ใช้กับการกรอง 

. เป็นกระบวนการผสมด้วยความรวดเร็วเป็นผลให้สารเคมีกระจายตัวผสมไปทั่วถึง 

14. ท่อ PVC มี ชั้นที่มีคุณภาพมีขนาดเท่าไร 

ขนาด58.5 และ 13.5 นิ้ว ขนาด 24 และ 7.5 นิ้ว 

ขนาด56.5และ 10.5 นิ้ว ขนาด4.55.5 และ 12.5 นิ้ว 

15.  บ่อบาดาลต้องดูแลอย่างไร 

ใส่สารส้มทุก 2 ปี  . ล้างอย่างน้อยทุก ปี 

. หมั่นทำความสะอาดทุกวัน . ถูกทุกข้อ

16. ทรายกรองมีแหล่งผลิตที่จังหวัดใดมากที่สุด 

ชัยนาท 

กาญจนบุรี

สุพรรณบุรี 

ราชบุรี 

17 . การเติมคลอรีนลงในน้ำดิบเติมขนาดเท่าไร 

. 0.1 ppm  . 0.2 ppm 

. 0.3 ppm . 0.5 ppm 

18. การเติมคลอรีนน้ำประปาใช้ขนาดเท่าไร 

. 0.1-0.2 ppm . 0.3-0.4 ppm 

. 0.25-0.45ppm . 0.5-0.8ppm 

19. ขั้นตอนการผลิตน้ำประปาจากแหล่งน้ำผิวดินมีกี่ขั้นตอน

7 ขั้นตอน 

5 ขั้นตอน 

.3 ขั้นตอน 
2 ขั้นตอน 

20. ข้อใดคือ การกวนผสมช้าหรือการสร้างตะกอน 

. Rapid Mixing 

Flocculation 

Slow Mixing/Flocculation 

Floc 

21. การกวนเร็วใช้ระยะความเร็วเท่าใด 

ด้วยความเร็วรอบ 100รอบ / นาทีเป็นเวลา นาที 
ด้วยความเร็วรอบ 200รอบ / นาทีเป็นเวลา นาที

.ด้วยความเร็วรอบ 300รอบ / นาทีเป็นเวลา นาที  

ด้วยความเร็วรอบ 400รอบ / นาทีเป็นเวลา นาที 

22.  สารกรองเรียกชื่ออังกฤษว่า 

. NTU Floc 

. Media . Nedia 

23. ความขุ่นที่ออกจากถังตะกอนเพื่อเข้าถังกรองควรมราค่าไม่เกินเท่าใด 

 . NTU . 5 NTU 

. NTU 10 NTU 

24. การประปาส่วนภูมิภาค จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติใด

. พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2522 

. พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม .. 2545

พระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.. 2519 

 พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.. 2542

25. เว็บไซต์ของการประปาส่วนภูมิภาค มีชื่อว่าอะไร

 http://www.pwa.co.th

 http://www.pwa.go.th

. m http://www.pwa.co

ac.th http://www.pwa.

26.  ปีที่บรรจบครบรอบ 33 ปี ของกิจการ การประปาส่วนภูมิภาค คือ ปี พ.. ใด

. กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522 

 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 

 สิงหาคม  . 2554

27. ข้อใดไม่ใช่ชนิดของสารกรองที่ใช้กับการกรอง 

ทรายแม่น้ำ 

ถ่านแอนทราไซด์ 

ถ่านกัมมันต์ 

ด่างทับทิม 

28. ข้อมูลใดไม่ใช่ในการคํานวณหาปริมาณน้าดิบสําหรับผลิตน้ำประปา

  ก. จํานวนประชากรที่รับบริการน้ำประปา
   ข. อัตราการใชน้ำของประชากร
   ค.  ขอบเขตและประเภทของพื้นที่รับบริการประปา
 ง. อายุเฉลี่ยของประชากรที่รับบริการน้ำประปา
   29.ข้อใดเป็นลักษณะสมบัติทางกายภาพของน้ำ

 :  ความขุ่น     สี     กลิ่น
     :  ความขุ่น    รส     ความกระาง
     :  อุณหภูมิ   ความเป็นดาง   พีเอช
    :  อุณหภูมิ    กลิ่น    ความกระดางpong86 2013-08-17 11:28

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบการประปาภูมิภาค (ก.ป.ภ.) ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบเก่า กปภ.  ความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
- การสอบสัมภาษณ์
แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
 • นักบัญชี 4
 • นิติกร 4
 • วิศวกร 4 (โยธา)
 • เศรษฐกร 4 (ปริญญาตรี-โท)
 • นักวิเคราะห์ระบบงาน 4 (ปริญญาตรี-โท)
 • วิศวกร 4 (คอมพิวเตอร์)
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 (ซอฟต์แวร์)
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 (เครือข่าย)
 • นักบริหารงานทั่วไป 4 (การจัดการทั่วไป/อื่นๆ)
 • นักบริหารงานทั่วไป 4 (การเงินและบัญชี/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
 • ช่างโยธา 3 (โยธา/ก่อสร้าง)
 • ช่างโยธา 3 (สถาปัตยกรรม)
 • ช่างโยธา 3
 • ช่างเครื่องกล 3
 • ช่างไฟฟ้า 3 (อิเล็กทรอนิกส์)
 • ช่างไฟฟ้า 3
 • นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 4
 • ผู้ตรวจสอบ 4
 • นักบริหารงานทั่วไป 4 (นิติศาสตร์)
  • ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 
   สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท 
   กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
   เลขที่บัญชี 512-2-05266-6 ธ.กสิกรไทย สาขาย่อย เซ็นทรัลอุดรธานี 
   ชื่อบัญชี พงษ์ศักดิ์ คำแก้ว ออมทรัพย์ 
   โอนเงินแล้วแจ้งที่ pongsak86@gmail.com

   สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 089-7101875 

   ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ + VCD  ราคา 679 บาท
    

pong86 2013-08-17 11:30

pong86 2013-08-17 11:31

1.ข้อใดไม่ใช่วิสัยทัศน์ของการประปาส่วนภูมิภาค

2.ข้อใดมีความหมายว่า บันทึก (F1 ,F2,F3,F4,F5,F6)

3.การประปาที่ดูแล รับผิดชอบ  ภาคใต้ตอนบนคือเขต.....

4.หาค่าเฉลี่ยการใช้น้ำประปา 6 เดือนแรก (โจทย์ให้ตารางปริมาณการใช้น้ำ ทั้งปีมาให้)

5.ความสัมพันธ์เชิงตรรกศาสตร์ (ให้กลุ่มตัวเลข เพื่อหาความสัมพันธ์และถามว่าถูกกี่ข้อ  ผิดกี่ข้อ)

6.ผู้เข้าร่วมทำลายหนังสือราชการมีใครบ้าง  ระดับให กี่คน

7.หนังสือราชการเก่าๆ  ต้องนำไปเก็บไว้ที่ใด

8. หนังสือราชการทั่วไป  ต้องเก็บไว้อย่างน้อยกี่ปีก่อนจะนำไปทำลาย

9. กำหนด 3x +24 =x-5  ค่าของ คือ

10.ความหมายของ  การจัดการเชิงกลยุทธ์

11.แผนพัฒนาเศรษกิจฉบับที่ 10 มุ่งเน้นด้านใด

12.ข้อใดแสดงถึงบทบาท หน้าที่ของเจ้าของกิจการ

13.หน้าที่ของผู้บริหารระดับกลาง คือ

14.การใช้สูตร x-cell เพื่อคำนวณเงินเดือน และการจ่ายโบนัสพนักงาน(โจทย์กำหนดตารางแสดงรายละเอียดของพนักงานแต่ละคน)

15.ความหมายของสัญลักษณ์  ซิกม่าร์

16.ในการผลิตสินค้า A ต้องใช้วัตถุดิบ 100 กก. ใช้เวลาผลิต  5 ชั่วโมง  จากผลการปฎิบัติงานปรากฎว่านาย ก

ใช้วัตถุดิบอย่างระมัดระวัง  ไม่แตกหักหรือเสีย ซึ่งใช้วัตถุดิบเพียง 95 กก. ใช้เวลา 5 ชั่วโมง  จะสรุปการทำงานของนาย ก ว่าอย่างไร

17.ให้ระบุส่วนประกอบของรายงานการประชุม

18.ทรัพยากรทางการบริหารมีอะไรบ้าง

19. ภาษาอังกฤษข้อ 1-8 คือ การอ่านเพื่อจับใจความและสรุปเนื้อเรื่อง

20.ภาษาอังกฤษ ข้อ 9-15  ให้อ่านเนื้อเรื่องแล้วเติมข้อความในเนื้อเรื่องให้สมบูรณ์เวอร์ชันเต็ม: [-- แจ้งข่าวสมัครงาน การประปาส่วนภูมิภาค 19 – 28 ส.ค. 2556 --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.021904 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us